Vilkår

Reise- og betalingsvilkår, Altaturer AS

ALTATURER arrangerer guidede fotturer og skiturer i Troms og Finnmark. Du er forpliktet til å lese og sette deg inn i disse vilkårene.

 1. Altaturer sitt ansvar.
  1. ALTATURER forplikter seg til å gjennomføre avtalt program med reiserute og innhold i henhold til beskrivelsen. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i turen, skal likevel arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.
  2. ALTATURER påtar seg ikke ansvar for tap eller ulempe som skyldes kundens egen forsømmelse.
 2. Kundens ansvar
  1. Kunden er forpliktet til å sette seg inn i disse vilkårene.
  2. Kunden er forpliktet til å forsikre seg om at den har forutsetninger for deltakelse på turen. Kunden er forpliktet til å informere om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.
  3. Kunden er forpliktet til å følge anvisninger fra guide/turleder.
  4. Aksept av risiko. Deltakelse på våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.
  5. Kunden anbefales å anskaffe reiseforsikring. Det anbefales å tegne en forsikring som dekker hjemreise ved skade eller sykdom og som også inkluderer avbestillingsforsikring.
 3. Bestilling pris og betaling
  1. Bestilling og betaling skjer via nettsiden www.altaturer.no og medfølgende booking- og betalingsløsning.
  2. Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelse til den enkelte deltaker som står ansvarlig for betaling.
  3. Reisen betales i sin helhet ved bestilling.
  4. Pris. Av den oppgitte prisen og medfølgende informasjon fremgår hva som er inkludert.
 4. Avbestilling, endringer, refusjon
  1. Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise, betaler kunden et administrasjonsgebyr på 400,- per person.
  2. Avbestilling flerdagersturer. Ved avbestilling 60 til 41 dager før turen: 70% refusjon av totalbeløpet. Avbestilling 40-21 dager før avreise; 50% refusjon av totalbeløpet. Avbestilling 20 dager eller færre før turen: ingen refusjon. Dersom gjesten ikke møter til avtalt avreise, såkalt «no show» gis ingen refusjon.
  3. Avbestilling dagsturer. Ved avbestilling mer enn 14 dager før turen refunderes 80% av turens pris. Avbestilling mellom 14 dager og 7 dager før avreise: 50 % refusjon. Dersom gjesten ikke møter til avtalt avreise, gis ingen refusjon.
  4. Avbestilling på grunn av sykdom; avbestillingsforsikring inngår ikke i prisen på turen. Kontakt ditt forsikringsselskap for detaljer og få evt refundert turen via forsikringsselskapet.
  5. Skreddersydd opplegg. For kunder som får et skreddersydd opplegg kun for seg og sin gruppe, er det ikke anledning til å melde av en person uten at de andre i gruppen må betale tilsvarende mer for sin tur. En slik tur baseres på et minimumsantall som kunden selv har oppgitt og forutsetter at totalprisen er den samme uansett hvor mange som faktisk drar på turen.
  6. Dersom Altaturer finner det nødvendig å avlyse en tur på grunn av for lite deltakerantall, vil kunden få hele sitt innbetalte beløp refundert.
  7. Overdragelse. Kunden kan overdra reisen til en annen uten ekstra kostnad.
  8. Endring av dato. Kunden kan overdra reisen til annen dato innenfor samme sesong mot et gebyr på kr 250,-. Turen kan ikke endres/flyttes til neste sesong.
  9. Vær og føreforhold. Endrede værforhold kan gjøre det nødvendig å gjøre endringer i den planlagte turen. Hvis turen må utsettets til en annen dag eller må kanselleres på kort varsel, kan du velge mellom å bli med på ny tur, eller få pengene tilbake. På turen kan det bli nødvendig å snu, velge en annen rute eller gå tilbake tidligere enn planlagt. Hvis dette skjer, vil ingen refusjon bli gitt.
  10. Sykdom/skade hos guide: Det tas forbehold om at oppsatt guide/turleder kan bli syk. Vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning til å avbestille reisen grunnet denne endringen. Dersom vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder, vil du få refundert hele det innbetalte beløp.
  11. Force Majeure. Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe og liknende, har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.
 5. Mangler
  1. Dersom kunden mener at det foreligger en feil/mangel ved reisen, må dette tas opp med Altaturer sin representant. Dersom feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på turen når du kommer hjem, må dette gjøres senest fire uker at turen er avsluttet, det må gjøres skriftlig.